Barnevern

Har det oppstått en situasjon hvor barnevernet har kontaktet deg som mor eller far ?
Ønsker du hjelp fra barnevernet, men føler du ikke bli hørt ?
Har barnevernet gitt uttrykk for at de vil ta omsorgen for dine barn ?
Har du mistet omsorgen og ønsker å få den tilbake ?

Når barnevernet går inn i en familie er det jo med de beste hensikter, men det oppleves vel alltid som en utfordring for den som er mor eller far. Hvis du er part i en barnevernssak hvor barnevernet vil sette inn et tvangstiltak, har du rett til bistand fra en advokat på det offentliges bekostning. Det samme gjelder dersom du ønsker at ditt barn skal tilbakeføres til deg.

Vi har bred erfaring innenfor barnevernssaker og tar disse sakene svært alvorlig, da de har stor betydning for de familiene det gjelder. Vår bistand har gitt gode resultater for barnet ved flere anledninger, og vi er klare til å kjempe for deg, og er med deg hele veien.