Om oss

Kontoret ble åpnet 1. september 2005 av Hanne-Eva Müller, og ligger i sentrum av Kristiansand. Idag er vi 2 personer på kontoret:

Advokat Hanne-Eva Müller
E-post: hem@advokatmuller.no
Mobilnr.: 934 39 110 

Adv. Hanne-Eva Müller fikk advokatbevilling i mai 2005. Før hun startet egen praksis, arbeidet hun som politijurist i ca 4 år. Før og under jusstudiet arbeidet hun i mange år innen livsforsikring, og før hun startet i politiet arbeidet hun en periode med sportsdykking.

Foruten advokatbevillingen er hun også godkjent megler (se Konfliktløsning) via Den norske Advokatforening samt at hun har konsesjon fra Finanstilsynet til å megle fast eiendom. Hun behersker engelsk, dansk samt noe tysk og fransk.

Utdannelse: jurist, distriktshøyskolekandidat innen administrasjon og økonomi samt høyskoleutdannelse innen en rekke forsikringsfaglige temaer.
—————————————————————————————————

 

Advokatassistent  og daglig leder Jens A. Marcussen
E-post: jam@advokatmuller.no
Mobilnr.: 452 33 750 

Marcussen begynte i  firmaet i august 2008. Forut for dette har han i mange år drevet eget firma innen sportsdykking og også vært ambulansesjåfør.

I 2010 fullførte han utdannelsen som advokatassistent via Den norske Advokatforening.

Idag er han daglig leder i firmaet med ansvar for praktisk drift, økonomi samt administrativ kontakt og oppfølgning av klienter, retten m.v.

Utdannelse/erfaring: Befalsskolen, ambulansesjåførutdannelse, buss-sjåfør, fagforeningsleder, verneombudskurs, advokatassistent.
—————————————————————————————————