Konfliktløsning

Er det uenigheter med naboen ? Blir dere ikke enige om fordeling av arven ?  Har du ikke fått betaling som avtalt ? Er den nye boligen ikke som forventet ? Er det problemer på arbeidsplassen ? Blir dere ikke enige om fordeling etter samlivsbrudd ? Har din forretningsforbindelse brutt avtalen ?

Dette og mange, mange andre situasjoner og konflikter kan avhjelpes effektivt ved dialog fremfor at partene går i “skyttergraven”, for å sette det litt på spissen. Desto tidligere man kommer igang med en konstruktiv dialog, desto større er mulighetene for å nå frem til en minnelig og ikke minst uten-rettslig enighet.

Gjennom profesjonell megling kan partene på en rimelig og effektiv måte få hjelp. Vi har erfaring på dette området og kan bistå. Partene deler utgiftene til advokaten i stedenfor kanskje å engasjere hver sin.

Advokat Hanne-Eva Müller er godkjent megler gjennom  Den norske Advokatforening.

Kontakt oss for nærmere informasjon og evt. avtale.