Strafferett

Adv. Hanne-Eva Müller har bakgrunn fra politiet, og kontoret påtar seg både forsvareroppdrag og opprag som bistandsadvokat (advokat for den som har vært utsatt for en straffbar handling av grovere karakter).

Er du usikker på om du kan ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer eller offentlig oppnevnt bistandsadvokat, er du velkommen til å kontakte oss, om ønskelig anonymt.

Som offer (“fornærmet”) for en alvorlig straffbar handling, kan du ha krav på inntil 3 timers gratis bistand for å avklare spørsmål omkring anmeldelse, erstatning m.v.  Vi gir denne bistanden og den er uavhengig av din private økonomi.

Kontakt oss for veiledning og informasjon om du skulle være i en slik vanskelig situasjon.