Fremtidsfullmakt

Det trådte i kraft ny Vergemålslov 1. Juli 2013. Den inneholder noen meget viktige bestemmelser for de tilfelle man ikke lenger selv kan ivareta sine egne interesser. Feks ved demens, midlertidige alvorlige sykdommer feks hvis man er i koma osv. Dette påvirker også hverdagen mht hvem som kan gjøre hva for deg. Hvem skal passe på dine interesser og verdier? Har du noen du vil skal gjøre dette ? Hva hvis du ikke har ektefelle/samboer eller barn ? eller barna av ulike årsaker ikke er egnet ? Hvem skal du da stole på ?

Loven har en liste over hvem som direkte ikraft av loven da kan ivareta dine interesser, men den fullmakten er begrenset mht hvem og ikke minst så er det meget begrenset hvilke disposisjoner som kan foretas.

Med en “Fremtidsfullmakt” har du alle muligheter til å få en løsning som er detaljert tilpasset dine ønsker å behov. Både mht hvem som skal representere deg og ikke minst: hva de kan gjøre og beslutte på dine vegne.

Det er helt spesielle krav til utforming av en slik fullmakt som vi kan hjelpe med, og vår erfaring er at de fleste ikke var klar over en rekke juridiske forhold hvis slike situasjoner oppstår, og er lettet når dette er på plass.

Ofte gjøres dette i kombinasjon med ektepakt/samboeravtale og/eller testament slik at det blir en helhetlig, gjennomtenkt og individuelt tilpasset løsning med stor grad av forutsigbarhet, hvor også forsikringer kan være en effektiv og viktig del av dette

Vi har allerede god erfaring med utforming av slike, ta kontakt for ytterligere informasjon