Arv og familie

Livet går ikke alltid som planlagt. Når alt er bra er det ofte vanskelig å ta opp spørsmål som hvem som skal ha hva hvis samlivet brytes, hva med arv og gaver, hvem eier egentlig hva osv. Det er imidlertid svært viktige spørsmål, særlig fordi det er mye som kan avklares på forhånd, men svært lite i etterkant. Spesielt for par (gifte eller samboende) som har “mine-dine-og-våre-barn”, er det mange regler som spiller inn og som ikke alle er klar over. Også for samboere uten barn er det forhold ikke alle tenker over når samlivet blomstrer, men som kan bli satt på spissen hvis samlivet brytes eller en faller fra. Flere har dessverre opplevet at situasjonen blir unødvendig tung fordi de ikke hadde samboerkontrakt eller tatt andre forhåndsregler.

Vi kan hjelpe så situasjonen blir forutsigbar. Skreddersydde løsninger tilpasset den aktuelle familie- og livssituasjon er mulig. Det være seg gjennom ulike dokumenter som ektepakt, samboeravtale, testament m.v.  Under planlegging går også bistand til overføring av verdier i levende live, slik at man er sikker på at det blir slik man ønsker.

Dersom det allerede har oppstått en vanskelig situasjon har vi bred erfaring innen barnefordeling etter samlivsbrudd, fordeling av midler etter skillsmisse eller etter ugift samliv, arveoppgjør, offentlig skifte/dødsbo, forsikringsoppgjør m.v. Her kan også megling være aktuelt, se mer om dette under “Konfliktløsning”.

Særlig når det er barn under 16 år i bildet, er det viktig for barnet at foreldrene raskt kommer til forutsigbare og gode omsorgsløsninger. Det er barnets beste som står i fokus her, ikke alene hva mor eller far ønsker. Konflikter over tid er noe forskning viser er svært belastende for barn, selv når foreldrene anstrenger seg for å skåne dem.

Er du redd arven skal gå til å dekke barnas gjeld ? Vi bistår også i forbindelse med sikring av verdier mot kreditorbeslag i forbindelse med arv/gave, fullbyrdelse av testamenter, salg av dødsboeiendom m.v.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.